top of page

VAN PUPPY TOT PUBER 

Hoera! Je langverwachte puppy mag eindelijk mee naar huis. En hoewel je je al goed ingelezen hebt en de fokker je overstelpt heeft met tips, toch wil je graag wat extra (praktijk)ondersteuning want jij wil jouw jonge hond de best mogelijke basis geven.

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK

Honderwijs is een kleinschalig hondencentrum dat individuele of groepslessen geeft. Hiermee wil ik graag de baasjes ondersteunen en de nodige basis meegeven om een vrolijke en stabiele hond te krijgen. De focus ligt vooral op het gericht belonen, socialisatie, zelfbeheersing in het dagelijkse leven,...

BEGELEIDING OP MAAT

Honderwijs houdt rekening met de wensen van de baasjes, maar grofweg ziet het 'van puppy tot puber' stappenplan er zo uit:

1. Starten met een kennismakingsles

We starten met een kennismakingsles , waar ik me vooral op de theoretische kant richt en jij al jouw belangrijkste vragen kunt stellen. Kan ik je helpen met het doel dat jij wil bereiken? Zo ja, dan maken we verdere afspraken voor de vervolglessen. 

2. De lessen

Tijdens deze lessen komen voornamelijk de ‘life skills’ aan bod, zodat je een stabiele hond krijgt in de dagdagelijkse situaties.

STAP 1: BOEK JE KENNISMAKING

Limit & Malibu (1).jpg

Kennismakingsles

Wat komt er aan bod? 
Kennismaking,  antwoorden op je belangrijkste vragen, bespreking problemen, afspraken  vervolgpakket,...

 

Praktische info:

  • Deze kennismakingsles is vrijblijvend

  • Duur: 1u30min  

  • Locatie: bij jou thuis of op het lesveld te Belsele

  • Exclusief verplaatsingskosten
    (€0,50 /km)

€ 75 

STAP 2: HET PUP TOT PUBERTRAJECT

Liv (2).jpg

PUPPY-REEKS

Leer je pup al spelenderwijs de nodige basisvaardigheden aan.

De lessen worden afgestemd op jouw hond, jouw manier van leven en de verwachtingen die je hebt ten opzichte van je hond.

puck & Liv (15).jpg

JUNIOR-REEKS

Een puppy opvoeden vraagt heel wat tijd en doorzettingsvermogen.

Blijven oefenen is cruciaal. In deze reeks oefenen we de basisvaardigheden in een klein groepje met leeftijdsgenoten verder in.  

Puck & Liv  (8).jpg

PUBER REEKS

Help, een puber in huis! Door deze lastige periode moeten jij en je hond heen.

 

Ook hier gaan we met een klein groepje aan de slag om de life skills in te oefenen. 

bottom of page